Att hålla sig uppdaterad kring nyheter och vad som sker i världen är alltid av högsta prioritet. När världen i dag ser ut som den gör, när vi snart går in i tredje året av pandemi är det kanske ännu viktigare än tidigare att välja en rimlig nyhetskälla. Och ibland kan det helt enkelt vara lättare sagt än gjort, här kommer därför tre tips tills dig som är på jakt efter en ny nyhetskälla.

Ta reda på bakomliggande motiv

Det gäller att först och främst ta reda på vad nyhetskällan eller nyhetssidan som det så ofta är, har för bakomliggande motiv med sin sida. Med detta menas helt enkelt, vad är tanken med sidan. Är tanken att ge objektiva nyheter och sprida kunskap? Eller finns det en bakomliggande tanke där nyhetssidan kanske tagit starkt ställning i vissa politiska frågor, där sidan sprider konspirationsteorier? Då kan det vara ett tecken på att man ska hålla sig borta. Vissa nyhetssidor som dagens.se blandar nyheter och livsstilsmagasins artiklar. Så då gäller det att ha koll på vilket som är vilket.

Vilka skribenter skriver på sidan?

När man väljer en nyhetskälla så handla det i slutändan om att man är tillräckligt källkritiskt i sitt val av vem man väljer att lita på vad gäller nyheter. Källkritik måste vi ha vad gäller vad som helst, men framför allt vad gäller nyheter kring vad som sker runt omkring oss i världen. En idé kan därför vara att gå igenom sidan för att kolla vilka skribenter som skriver på sidan och vilka ämnen som dominerar. Är det så att sidan enbart eller väldigt dominerande skriver om ett ämne? Vad har skribenterna för hållningar. Dessa fakta kan ge en indikation på vad sidan står i olika frågor, och du som läsare kan utifrån de välja om det är en sida som fungerar som nyhetskälla för dig.

Leave a comment

Your email address will not be published.